Aktualne

#PrzyjacielskaPaczka - rozpoczęcie

Zakończone - skrót

Data
Tytuł
5 października 2020 r.

Dostarczanie maseczek - informacja

Sprawnie współdziałając od kwietnia do września, dostarczaliśmy na bieżąco maseczki ochronne osobom, które zgłosiły taką potrzebę. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, a w szczególności dostawcom i wolontariuszom!

2 września 2020 r.

Program pomocowy - zapisy tymczasowo wstrzymane

Od marca, przez pół roku dokładaliśmy wszelkich starań, by program pomocowy zaspokajał potrzeby osób korzystających. Udało się to dzięki skoordynowanym działaniom odpowiadającym na bieżące, codzienne potrzebny. By móc zapewnić ciągłą pomoc osobom już korzystającym, tymczasowo wstrzymujemy zapisy nowych. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji proszone są o zgłaszanie się do koordynatorów.

15 sierpnia 2020 r.

Bezpieczeostwo na drogach - zaproszenie dla partnerów

Zapraszamy wszystkich partnerów, w tym placówki szkolne i edukacyjne do nowego programu obejmującego cykl zajęć o tematyce bezpieczeństwa na drogach, skierowanym do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców.

21 lipca 2020 r.

Asysta w przejściu na teleporady - informacja

Program zdalnego wsparcia pacjentów i seniorów został zakończony. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w usprawnienie zapisywania się na teleporady i uzyskaniu e-recept, a także znalezieniu szybszych terminów do specjalistów.

22 czerwca 2020 r.

Kontynuacja prac na projektem ustawy

Informujemy, że zostały wznowione prace na projektem ustawy w zakresie zmniejszenia zanieczyszczeo powietrza. Wszystkie projektodawcy działają, by możliwie szybko przedstawić projekt w całości.

4 maja 2020 r.

Zajęcia o tematyce stresu przed egzaminacyjnego - informacja

W związku z brakiem powrotu uczniów do szkół, wszystkie planowanie dla dzieci w wieku szkolnym zajęcia w zakresie radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym zostają odwołane.

15 kwietnia 2020 r.

Dostarczanie maseczek - rozpoczęcie akcji

W związku z wprowadzonym nakazem zasłaniania ust i nosa, rozpoczynamy akcję dostarczania maseczek osobom, które zgłoszą taką potrzebę. Więcej informacji znajduje się w przekazanych ogłoszeniach, a także u partnerów. Zgłoszenie zapotrzebowania prosimy składad elektronicznie lub telefonicznie.

10 marca 2020 r.

Wytrzymanie spotkań edukacyjnych - komunikat

Drodzy przyjaciele i słuchacze, ze względu na nowe rządowe ograniczenia wprowadzone w zakresie organizacji spotkao i imprez, a także ze względu na zapewnienie bezpieczeostwa - odwołane zostały wszystkie cykliczne spotkania edukacyjne i naukowe.

10 lutego 2020 r.

Urządzenia oczyszczające powietrze - dla podmiotów publicznych i niepublicznych

Dzięki wspólnym wysiłkom, daliśmy placówkom oświatowym i innym podmiotom współpracującym, możliwośd zaopatrzenia się w oczyszczacze powietrza. Dziękujemy wszystkim koordynatorom akcji. Udowodniliśmy, że razem możemy więcej!

15 stycznia 2020 r.

Zaproszenie na sportowe dni otwarte

Od kwietnia zapraszamy na planowane sportowe dni otwarte współorganizowane z klubami sportowymi. Harmonogram i zasady dni otwartych dla każdego miasta zostaną przekazane do wiadomości za pośrednictwem partnerów współpracujących w tym zakresie.

1 stycznia 2020 r.

Życzenia noworoczne

Życzymy Wam wszystkiego co dobre, szczęścia i zdrowia na każdy dzieo nowego roku, a także spełnienia marzeń!